Kwaliteit op maat
 
Pensionarisstraat 2a
4204 BG Gorinchem
0183-745028
info@fair-zorg.nl
Ma- do 9.00 - 17.00
Vrijdag - Zaterdag - Zondag GESLOTEN

Ambulante Ondersteuning en Begeleiding

Ambulante Ondersteuning en Begeleiding

De meeste mensen voelen zich het beste in hun eigen, vertrouwde omgeving. Het eigen thuis geeft een vorm van rust die op andere plekken moeilijk te evenaren is. Daarom is het fijn dat hulp aan huis kan worden geboden wanneer dat nodig is.

Wat is ambulante zorg?

Een van de expertises van Fair Zorg is ambulante zorg, ook wel extramurale zorg genoemd. Letterlijk betekent dit dat de zorgverstrekker zich voor begeleiding verplaatst naar de patiënt. Het gaat dus niet om zorg in een verpleeghuis of ziekenhuis, maar gewoon in iemands eigen vertrouwde omgeving. Thuis waar u zich fijn voelt.

De zorgverlener biedt ter plekke de begeleiding die iemand nodig heeft. In het kader van ouderenzorg kan ambulante hulp heel veel verschillende vormen aannemen. Deze hulp is bijvoorbeeld geschikt voor mensen die moeite hebben om hun dagelijks leven in te richten. Het is een vorm van zorg op maat waarbij de hulpvraag van de oudere centraal staat.

Soorten ambulante hulp

De professionele begeleiders van Fair Zorg helpen cliënten op weg bij het aanbrengen van structuur in hun dag. Vindt u het moeilijk om uw dagen fijn in te delen? Heeft u moeite met administratie? Of zijn er praktische vaardigheden die u niet (meer) onder de knie heeft? Onze zorgverleners staan voor u klaar om het dagelijks leven goed te organiseren.

Met deskundige begeleiding is het vaak mogelijk om uw leven weer ritme te geven. Met de juiste ondersteuning blijven ouderen met een kleine zorgvraag langer zelfstandig. Deze vorm van regie over het leven vinden veel mensen fijn. Ambulante zorg is net dat steuntje in de rug dat soms noodzakelijk is.

Begeleiding

Fair Zorg hecht waarde aan gespecialiseerde zorg die aansluit bij de individuele behoeften van onze cliënten. Om de verbinding tussen hulpverlener en cliënt te verdiepen maakt Fair Zorg bewust gebruik van cultuur en taal in onze begeleiding. Wij investeren in het individu en richten ons op de persoonlijke ontwikkeling. Op deze manier wordt de zorg niet alleen effectiever maar is het ook aangenamer. Onze streef is om ervoor te zorgen dat er positieve verandering is in het leven van de cliënt.

Individuele begeleiding volwassenen

Door verschillende uitdagingen in het leven kan ervoor gezorgd worden dat de (jong) volwassene er niet zelfstandig uit kan komen. Ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding is passend en een laagdrempelige oplossing. Op korte termijn kan het team van Fair Zorg de volwassene ondersteunen en biedt het team een uitgebreid ondersteuningsplan die passend is op de zorgvraag. Deze ondersteuningsplan is er om de zelfredzaamheid te bevorderen en zicht te richten op de praktische zaken. Zo is er altijd een duidelijk stappenplan (ondersteuningsplan) voor de client en zorgverlener.

Begeleiding jeugd

Het is voor de jeugd een uitdaging om op te groeien in een snel veranderende omgeving waar geen rekening wordt gehouden met de achtergrond.

Met de begeleiding van Fair Zorg kan de jeugd groeien en de veranderende omgeving begrijpen. Samen met de begeleider werken de jongeren aan oplossingen op het gebied van gedrag, psychosociaal en sociaal- emotioneel vlak. Fair Zorg betrekt ook de betrokken omgeving, hier kun je denken aan de ouders, familie maar ook aan de scholen. Door bewustzijn te creëren in de omgeving maak je de vraag naar hulp laagdrempelig. Ons doel is het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de jeugd.  Maar ook het laagdrempelig maken van het vragen naar hulp.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Individuele ambulante ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering. Via de Wmo geeft de gemeente ondersteuning thuis. Individuele begeleiding is een vorm van een maatwerkvoorziening van de gemeente.

Voor ambulante zorg moet u dus een indicatie aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u doen bij het Wmo-loket van de gemeente waar u woont. Hierna volgt een gesprek en een voorstel. Vaak kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) of hulp in natura. Het kan zijn dat er een eigen bijdrage wordt gerekend voor de Wmo.

Langer thuis wonen met Fair Zorg

Ambulante zorg is gericht op het ondersteunen van cliënten zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Bij Fair Zorg bieden wij ambulante begeleiding op een professionele en vakkundige manier. Onze zorgverleners hebben veel ervaring in hun vakgebied en werken alleen vanuit een passie voor de zorg.

Vanuit ons zorgcentrum zetten wij ons in om u de hulp te bieden die u nodig heeft. Dit is keer op keer maatwerk waarbij wij in contact staan met de betrokken gemeenten. Fair Zorg helpt u weer grip te krijgen op uw dagelijkse leven. Zo kunt u onafhankelijk blijven wonen in uw eigen huis.

Bent u benieuwd wat Fair Zorg voor u of uw naaste kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.