Kwaliteit op maat
 
Pensionarisstraat 2a
4204 BG Gorinchem
0183-745028
info@fair-zorg.nl
Ma- do 9.00 - 17.00
Vrijdag - Zaterdag - Zondag GESLOTEN

Uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria 

Fair Zorg streeft ernaar om verantwoorde en kwalitatief goede thuiszorg te leveren. Hoe zwaar de zorgbehoefte ook is, Fair Zorg doet er alles aan zodat de client in eigen woning kan blijven wonen, tenzij dit medisch gezien niet verantwoord is. Om dit te kunnen waarborgen, heeft Fair Zorg ervoor gekozen om in een aantal uitzonderingsgevallen geen zorg te verlenen. Hieronder worden de uitsluitingscriteria Fair Zorg hanteert. 

Wanneer de client een gevaar voor zichzelf of de omgeving wordt/ vormt en dit gevaar niet binnen de bevoegdheden en capaciteiten van Fair Zorg af te wenden valt, zal helaas Fair Zorg er alles aan doen om u zo goed mogelijk te helpen met het zoeken naar een voor de client beter op uw zorgbehoefte aansluitende zorgverlener. Fair Zorg levert thuiszorg aan: 

 • Cliënten waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen van toepassing zijn (al dan niet op vrijwillige basis). Dergelijke maatregelen kunnen heftig ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer. Daarom heeft Fair Zorg in haar beleid opgenomen dat het haar medewerkers niet is toegestaan om vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten. Cliënten bij wie (vrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen zijn getroffen worden daarom opgenomen in ons cliëntenbestand. 
 • Cliënten met een complexe psychiatrische problematiek. 
 • Cliënten met een complexe verslavingsproblematiek, waarbij de persoonlijke veiligheid en/ of vrijheid van zorgverleners in gevaar is/ of kan komen. 
 • Cliënten die zeer complexe verpleegtechnische handelingen nodig hebben, zoals bijvoorbeeld afhankelijk zijn van beademingsapparatuur en/ of intraveneuze voeding. 
 • Cliënten die dusdanig dwaalgedrag vertonen dat de persoonlijk veiligheid en/ of vrijheid van zorgverleners niet gegarandeerd kan zijn worden. 
 • Clienten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld, dementie of psychiatrische diagnose) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden in thuissituatie. 
 • Clienten die door gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving. 
 • Clienten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren
 • Clienten die hulp van Fair Zorg niet accepteren 
 • Clienten die suïcidaal gedrag vertonen
 • Clienten met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non- verbale agressie en/ of andere vormen van gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht
 • Clienten die vallen onder de Wet BOPZ(bijzondere opname psychiatrisch ziekenhuis), of op termijn onder de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of de Wet Zorg en Dwang.